Zbýšov, Česko, hasičská zbrojnica DHZ

Realizácia kotolne v hasičskej zbrojnici DHZ

Počet a typ použitých kotlov 1 x THERM 45 KD.A
1 x THERM 28 KDZ.A
Celkový inštalovaný výkon 73 kW
Použitie kotlov ústredné kúrenie, teplá voda
Použitá regulácia kotolne Honeywell CR 04
Realizácia 2018
Lokalita Zbýšov, Česká republika