Domov Regulácia Detektor úniku CO

Detektor úniku oxidu uhoľnatého

regulace_detektor-uniku-CO.jpg

Žiadny z ľudských zmyslov nás nedokáže upozorniť na prítomnosť jedovatých plynov CO - oxidu uhoľnatého. Jedovatý plyn vzniká nedokonalým spaľovaním palív na báze uhlíka (napríklad zemného plynu, uhlia, dreva). Vytvára sa pri prevádzke zariadenia, ktoré môže mať chybný odťah spalín alebo môže dochádzať k nedokonalému spaľovaniu.

Neviditeľný plyn bez zápachu a chuti sa môže vyskytovať v rôznych koncentráciách. Hlásič úniku CO dokáže včas odhaliť aj na malú koncentráciu oxidu uhoľnatého v miestnosti a tým Vás informovať o vznikajúcom nebezpečenstve. Poplašná signalizácia detektora CO má niekoľko úrovní a so vzrastajúcou koncentráciou smrtiaceho plynu sa mení akustická aj svetelná signalizácia.

Pre správny a bezproblémový chod každého plynového spotrebiča a bezstarostný život odporúčame každoročnú servisnú prehliadku takéhoto zariadenia. Takisto zaistite pravidelnú odbornú údržbu spalinových ciest a vedľa každého plynového spotrebiča inštalujte hlásič úniku CO.

Honeywell XC70-CS

Honeywell XC70-CS

Kategória: Detektor úniku CO
Citlivosť alarmu: od 43 ppm
Obj. číslo: 43696