Domov Aktuality Energetické štítky a ekodizajn

Energetické štítky a ekodizajn

Aktualita | 24. 5. 2016

Od 26. septembra 2015 vstupujú do platnosti niektorí nariadení EÚ, ktoré sa týkajú kotlov a ohrievačov. Jedná sa tzv. o výrobky spojené so spotrebou energie ErP (Energy related Products).

  • Nariadenie č. 811/2013 štítkovanie ohrievačov priestoru (kotlov) do 70 kW vrátane

  • Nariadenie č. 812/2013 štítkovanie ohrievačov vody a solárneho ohrevu do 500 l

  • Nariadenie č. 813/2013 Ekodizajn ohrievačov priestoru (kotlov) do 400 kW

  • Nariadenie č. 814/2013 Ekodizajn ohrievačov vody do 400 kW a zásobníkov do 2000 l

Energetické štítky

Nariadenie ErP ustanovujú povinnosť výrobcovia označovať výrobky energetickým štítkom. Tieto štítky poznajú spotrebitelia už niekoľko rokov z "bielej techniky". Štítok označuje spotrebu energie zaradením do skupiny označenej písmenom a ďalšie parametre výrobku. Ide o jednoduchý a prehľadný obrázok, ktorý graficky označuje najdôležitejšie parametre výrobku a umožňuje zákazníkovi rýchlu a ľahkú orientáciu pri výbere. Týmto štítkom budú vybavené všetky kotly nami distribuované od 26. septembra 2015.

energeticky_stitek_priklad_28-KDZ5A.jpg

Príklad energetického štítku pre kotol so vstavaným zásobníkom.

1 Názov alebo ochranná známka dodávateľa

2 Názov výrobku

3 Funkcia vykurovanie vnútorných priestorov

4 Funkcia ohrevu vody vrátane deklarovaného záťažového profilu

5 Triedy sezónnej energetickej efektívnosti vykurovania

6 Triedy energetickej účinnosti ohrevu vody

7 Akustický výkon (hlučnosť) vo vnútornom priestore

8 Menovitý tepelný výkon

9 Rok zavedenie energetického štítku a číslo nariadenia

Ekodizajn

Nariadenie o ekodizajne, ktoré nadobudne účinnosť tiež 26. septembri stanovuje minimálne ekonomické a ekologické limity pre uvedenie na trh v EÚ výrobkov využívajúcich energiu. Najmä potom stanovuje minimálnu energetickú účinnosť kotlov a ohrievačov a zaradenie do energetických tried. Platí pre ohrievače priestoru (kotla) do 400 kW a pre ohrievače vody do 400 kW a zásobníkov do 2000 l. Pre kotly stanovuje minimálnu energetickú účinnosť 86 %. Ale pozor túto účinnosť nesmieme zamieňať s klasickou účinnosťou, ktorá sa počíta zo spaľovacieho tepla alebo výhrevnosti zemného plynu. Výrobca spočíta na základe parametrov kotlov minimálnu energetickú účinnosť kotlov (napr. 92 %) a zaradí kotol do energetickej triedy. Túto triedu potom uvedie na kotle alebo ohrievači. Hodnotu minimálnej energetickej účinnosti 86% splní iba kondenzačné kotly.

tridy_sezonni_energeticke_ucinnosti_vytapeni.jpg

Diverzifikácia sezónne energetickej účinnosti a grafické zaradenie

 

Praktické dôsledky

Výrobky, ktoré nesplnia požiadavku minimálnej účinnosti, nebude možné naďalej uvádzať na trh EÚ. Znamená to prakticky koniec atmosférických kotlov. Výnimkoukotly na vykurovanie do 10 kW a s ohrevom vody do 30 kW v prevedení B (komínové) zaústené do spoločných dymovodov (minimálna energetická účinnosť 75 %).

Po 26. septembri 2015 bude prebiehať už len dopredaj skladových zásob. To znamená, že výrobky naskladnené u veľkoobchodov, maloobchodníkov s či montážnych firiem bude možné predávať do vypredania skladových zásob. Dopredajom atmosférických kotlov Thermona bude poverená spoločnosť KONTHERM, s.r.o. Tieto kotly bude možné inštalovať a uvádzať do prevádzky bez akéhokoľvek časového obmedzenia.