Domov Aktuality K otravám oxidom uhoľnatým nedochádza iba v zime

K otravám oxidom uhoľnatým nedochádza iba v zime

Tlačová správa | 9. 5. 2017

Oxid uhoľnatý je produktom spaľovacieho procesu kotlov, krbov alebo prietokových ohrievačov. Vzniká, keď je teplota spaľovania príliš nízka, aby mohlo dôjsť k úplnej premene na oxid uhličitý alebo ak nie je k dispozícii dostatok kyslíka pre dokonalé spaľovanie. Pri nedostatočnom ťahu komína hrozí jeho únik do okolia spotrebiča, kde predstavuje smrteľné nebezpečenstvo.

Na Slovensku ročne zomrie na otravu oxidom uhoľnatým viac než 100 ľudí a stovky ďalších sa priotrávia.

Otrava nehrozí len počas inverzie

O hrozbe otravy sa hovorí najčastejšie v súvislosti s inverziou a zlými rozptylovými podmienkami. K únikom spalín ale dochádza naopak omnoho častejšie v letných mesiacoch a to hlavne z prietokových ohrievačov teplej vody, ktoré sú v prevádzke celoročne. Ak je vonkajšia teplota príliš vysoká, dochádzka k zhoršeniu ťahu komína. Ten je totiž závislý od rozdielu teplôt. Ak na vychladnutý komín svieti slnko, teplota vzduchu vnútri môže nižšia než okolitá teplota a chladnejší vzduch sa drží v komíne.

ukazka_instalace_detektoru_CO.jpg
prvni_naznak_zaneseni.jpg
zaneseny_vymenik.jpg
porovnani_vymeniku_novy_zaneseny.jpg

Prevencia je kľúčová

Oxid uhoľnatý nie je cítiť a otrava prebieha pomaly a nenápadne. Preto je najdôležitejšou ochranou prevencia. Kľúčová je hlavne pravidelná údržba kotla. Prehliadka plynového spotrebiča by sa mala vykonávať každoročne pred zahájením vykurovacej sezóny.

Ak kotol nastavil a skontroloval odborný technik, riziko otravy je minimálne. Problémy nastávajú hlavne u starších neudržovaných kotlov alebo pri nevhodnej rekonštrukcii.

dekor

Milan Kubíček
obchodný riaditeľ spoločnosti Thermona

Problematické rekonštrukcie

Málokto si uvedomuje, že na horenie je potrebné, aby bol v kotle okrem plynu tiež vzduch. Ak ho kotol nasáva z priestoru interiéru, je potrebné, aby bol zabezpečený jeho dostatočný prívod. Často sa na to zabúda najmä pri rekonštrukciách, napríklad pri výmene všetkých okien a dverí za plastové.

Problémom je, že tesnia až príliš dobre a do miestnosti neprúdi dostatočné množstvo vzduchu, ktoré je nutné na bezpečnú prevádzku spotrebiča. Veľkým problémom býva tiež digestor alebo ventilátor na WC, ktorí pri súbežnej prevádzke s plynovým kotlom môžu spôsobiť únik spalín do interiéru.

dekor

Milan Kubíček
obchodný riaditeľ spoločnosti Thermona

Najväčšie nebezpečenstvo hrozí v nedostatočne vetraných miestnostiach, napríklad v kúpeľniach. Ľudia často mávajú umiestnený závesný plynový kotol alebo prietokový ohrievač nad vaňou v malej kúpeľni. Aj keď musí byť miestnosť vybavená vetracími mriežkami napríklad vo dverách, často sa to pri rekonštrukcii nedodržuje z dizajnových dôvodov. Alebo ak je vetrací otvor priamo v stene, býva zavretý alebo zapchatý kvôli úniku tepla.

Pomôže špeciálny detektor

Na trhu sú dostupné hlásiče úniku CO. Aj keď sú na prvý pohľad podobné hlásičom dymu, fungujú na inom princípu detekcie a nedajú sa teda zamieňať. Oxid uhoľnatý je ľahší než vzduch, preto je dôležité nainštalovať detektor do výšky minimálne 1,5 metra prípadne na strop. Baterky vydržia aj niekoľko rokov, v prípade, že sa vybijú, hlásič vydá signál k ich výmene. Cena detektoru sa pohybuje okolo 50 eur.

Hlásič úniku CO - oxidu uhelnatého

HONEYWELL XC70-CS

Kategória: Detektor úniku CO
Citlivosť alarmu: od 43 ppm
Obj. číslo: 43696